zo 12 aug 2018  om 10.00 uur
Voorganger: Ds. E.S.A. van Buuren uit Rheden
Eredienst in onze kerk
Tekst(en): Psalm 34 en 2 KorintiĆ«rs 5:19-6:10
Ouderling: Jannet Pausma
Organist: Jan Broekhuis (orgel & piano)

In de kindernevendienst gaat het over een verhaal uit Marcus. Een buitenlandse vrouw vraag Jezus om haar dochter te bevrijden van een onreine geest. Als het koninkrijk van God een brood is, zijn een paar kruimels voor haar al genoeg. Onze gastpredikant heeft gekozen voor een paar gedeelten uit de brief aan de Korintiërs. Paulus bleef altijd geduldig, duidelijk en vol goede moed tegen zijn tegenstanders en legt uit hoe het geloof je kan sterken als het leven tegenzit.

  • Kindernevendienst
  • Lector: Greet Lepstra
  • 1e collecte: plaatselijke gemeente
  • 2e collecte: plaatselijk jeugdwerk
Koffiedrinken na de dienst
Na de dienst is iedereen welkom in De Spreng om elkaar te ontmoeten en na te praten. Een kopje koffie of thee of een glas limonade staan voor u/jou klaar.

Gegevens waarover de redactie beschikt, zijn vermeld onder voorbehoud van 'wijzigingen op het laatste moment.’

terug