zo 18 okt 2020  om 10.00 uur
Voorganger: Ds. F. van de Hoek uit Arnhem
Eredienst in de kerk: Jezus spreekt recht
Tekst(en): MatteĆ¼s 25:31-40 (Bijbel basics)

Deze zondag is de vierde van een blok met vier verhalen uit het evangelie volgens Matteüs. Elk van de vier verhalen vertelt iets over de macht van Jezus. Op deze zondag een verhaal waarin Jezus vertelt dat de Mensenzoon (Jezus zelf) als koning de mensen in twee groepen zal verdelen: een groep aan zijn rechterkant en een groep aan zijn linkerkant. Mogelijk kiest ds. Van de Hoek voor een andere tekst als lezing in de kerk.
  • Oppas voor de allerkleinsten
  • Kindernevendienst voor kinderen van de basisschoolleeftijd
  • 1e collecte: Werelddiaconaat Rwanda
  • 2e collecte: kerk en eredienst

terug