ma 15 jun 2020
Voorlopig geen kerkdienst-bijeenkomsten

Met oog op de landelijke maatregelen tegen het coronavirus hebben de kerkenraden besloten om het landelijke advies van de PKN (en het RIVM) te volgen. Dit betekent dat er in ieder geval t/m half juni geen kerkdiensten zijn in onze kerkgebouwen.

terug