zo 8 mrt 2020  om 10.00 uur
Voorganger: Ds. Wytze Andela uit Aalten
Gezamenlijke eredienst: laat zien wie je echt bent!
Tekst(en): Matteüs 5:13-16 (Kindernevendienst)
Ouderling: Inge Wezel
Organist: Rien Capelle (orgel & piano)

Locatie: kerkgebouw aan de Utrechtseweg 93 in Renkum

Vandaag is de tweede zondag van de Veertigdagentijd. De kindernevendienst gaat verder met het project 'Tussen Hemel en Aarde'. We lezen teksten uit het evangelie volgens Matteüs. Vandaag horen we hoe Jezus uitleg dat je zijn leerlingen herkent aan hoe ze leven. Hij gebruikt daar twee beelden voor: zout en een lamp. Mogelijk kiest ds. Andela een andere tekst als lezing in de kerk. 

  • Kindernevendienst: groep basisschool 1-8
  • 1e collecte: 40-dagentijdcollecte Protestantse Kerk (Missionair) Nederland - Als kerk naar de mensen toe
  • 2e collecte: plaatselijke gemeente
Koffiedrinken na de dienst
Na de dienst is iedereen welkom in De Spreng om elkaar te ontmoeten en na te praten. Een kopje koffie of thee of een glas limonade staan voor u/jou klaar.

Gegevens waarover de redactie beschikt, zijn vermeld onder voorbehoud van 'wijzigingen op het laatste moment.’
 

terug