zo 1 mrt 2020  om 10.00 uur
Voorganger: Ds. Jan Waagmeester uit Nijmegen
Gezamenlijke eredienst: 'Het echte geluk’
Tekst(en): Matteüs 5:1-12 (Kindernevendienst)

Locatie: kerkgebouw aan de Koninginnnelaan 24 in Heelsum (Kerkje op de heuvel)

Vandaag is de eerste zondag van de Veertigdagentijd. We zijn verheugd dat we in deze dienst ook twee ambtsdragers mogen bevestigen en herbevestigen. De kindernevendienst start met het project 'Tussen Hemel en Aarde'. We lezen teksten uit het evangelie volgens Matteüs. Vandaag horen wat Jezus zegt over Gods nieuwe wereld. En we denken na over wat wij hier en nu al van die nieuwe wereld kunnen zien. Vandaag gaat het over Jezus die vertelt over het echte geluk. Met negen zegenspreuken (zaligsprekingen) laat Jezus zien voor wie het echte geluk en Gods nieuwe wereld zijn. Mogelijk kiest ds. Waagmeester een andere tekst voor de lezing in de kerk.

  • Kindernevendienst (Groep 1: basisschool 1-7, groep 2: basisschool 8 en 1-2 VO)
  • 1e collecte: 40-dagentijdcollecte 'Golfstaten - De kracht van bijbelverhalen'
  • 2e collecte: plaatselijke gemeente
  • 3e collecte: Orgelfonds
Koffiedrinken na de dienst
Na de dienst is iedereen welkom in Rehoboth om elkaar te ontmoeten en na te praten. Een kopje koffie of thee of een glas limonade staan voor u/jou klaar.

Gegevens waarover de redactie beschikt, zijn vermeld onder voorbehoud van 'wijzigingen op het laatste moment.’

terug