zo 10 nov 2019  om 18.30 uur
Voorganger: Ds. J. Mulder, Nijkerkerveen
Zangdienst met Mannenkoor MIO

Locatie: kerkgebouw aan de Koninginnnelaan 24 in Heelsum (Kerkje op de heuvel)

In de derde zangdienst van dit seizoen wordt medewerking verleend door mannenkoor MIO o.l.v. Simon de Jong. MIO staat voor “mannenkoor in oprichting”, maar hun oprichting dateert toch al van 2012 en bestaat hoofdzakelijk uit mannen vanuit onze dorpen Renkum en Heelsum. Zij worden door Annette Veltkamp begeleidt op piano. Bernard van Beek begeleidt de samenzang op het orgel.

  • 1e collecte: Kerk en eredienst/diaconie
  • 2e collecte: schaalcollecte zangdiensten bij de uitgang 
Koffiedrinken na de dienst
Na de dienst is iedereen welkom in Rehoboth om elkaar te ontmoeten en na te praten. Een kopje koffie of thee of een glas limonade staan voor u/jou klaar.

Gegevens waarover de redactie beschikt, zijn vermeld onder voorbehoud van 'wijzigingen op het laatste moment.’

terug