zo 10 nov 2019  om 10.00 uur
Voorganger: Ds. Wouter Koelewijn
Gezamenlijke Heilig Avondmaalsdienst
Tekst(en): Romeinen 8: 31-39 (Kindernevendienst)

Locatie: kerkgebouw aan de Kerkstraat 7 in Renkum

We vieren vandaag een gezamenlijke Heilig Avondmaalsdienst. Deze zondag is ook de derde van een blok met drie teksten uit de brief van Paulus aan de christenen in Rome. God houdt van ons, en niets en niemand kan zijn liefde voor ons veranderen. Mogelijk kiest ds. Koelewijn een ander tekstgedeelte voor de lezing in de kerk.

  • Kindernevendienst (Groep 1: basisschool 1-8)
  • 1e collecte: bootvluchtelingen (ZWO)
  • 2e collecte: plaatselijke gemeente
Koffiedrinken na de dienst
Na de dienst is iedereen welkom om de doopouders te feliciteren, elkaar te ontmoeten en na te praten. Een kopje koffie of thee of een glas limonade staan voor u/jou klaar.

Gegevens waarover de redactie beschikt, zijn vermeld onder voorbehoud van 'wijzigingen op het laatste moment.’

terug