zo 27 okt 2019  om 10.00 uur
Voorganger: Ds. Wouter Koelewijn
Gezamenlijke eredienst/doopdienst
Tekst(en): Romeinen 1: 1-7 (Kindernevendienst)

Locatie: kerkgebouw aan de Kerkstraat 7 in Renkum

IIn deze bijzondere en feestelijke dienst zullen twee kinderen worden gedoopt. Deze zondag is de eerste van een blok met drie teksten uit de brief van Paulus aan de christenen in Rome. Vandaag wordt ook in veel kerken Nationale Bijbelzondag gevierd, met als thema: ik wens jou….. Daarom horen we op deze zondag het verhaal van Paulus die een brief schrijft aan de christenen in Rome. Aan het begin van zijn brief groet Paulus zijn lezers. Mogelijk kiest ds. Koelewijn een ander tekstgedeelte voor de lezing in de kerk.

Koffiedrinken na de dienst
Na de dienst is iedereen welkom om de doopouders te feliciteren, elkaar te ontmoeten en na te praten. Een kopje koffie of thee of een glas limonade staan voor u/jou klaar.

Gegevens waarover de redactie beschikt, zijn vermeld onder voorbehoud van 'wijzigingen op het laatste moment.’

terug