zo 13 okt 2019  om 10.00 uur
Voorganger: Ds. Wouter Koelewijn
Gezamenlijke eredienst/belijdenisdienst
Tekst(en): Handelingen 27 (Kindernevendienst)

Locatie: kerkgebouw aan de Kerkstraat 7 in Renkum

In deze bijzondere dienst zullen twee jonge gemeenteleden belijdenis doen. Het is ook de derde en laatste zondag van een blok met drie verhalen over Paulus. We horen over Paulus die op zee in een storm terecht komt. Hij lijdt schipbreuk.Mogelijk kiest ds. Koelewijn een ander tekstgedeelte voor de lezing in de kerk.

  • Kindernevendienst (Groep 1: basisschool 1-8)
  • 1e collecte: Kerk in Actie: kookschool Colombia
  • 2e collecte: plaatselijke gemeente
Koffiedrinken na de dienst
Na de dienst is iedereen welkom om elkaar te ontmoeten en na te praten. Een kopje koffie of thee of een glas limonade staan voor u/jou klaar.

Gegevens waarover de redactie beschikt, zijn vermeld onder voorbehoud van 'wijzigingen op het laatste moment.’

terug