zo 29 sep 2019  om 10.00 uur
Voorganger: Ds. Wouter Koelewijn
Gezamenlijke Startzondag: Een goed verhaal
Tekst(en): Handelingen 9: 1-22 (Kindernevendienst)
Ouderling: Will Heykamp
Organist: Arjan Mulder (orgel & piano)

Locatie: kerkgebouw aan de Utrechtseweg 93 in Renkum

Deze zondag is de eerste van een blok met drie verhalen over Saulus, die we ook kennen als Paulus. We lezen hoe hij in Jezus gaat geloven, dat hij op reis gaat om over God en Jezus te vertellen, en hoe hij op één van zijn reizen in een storm terechtkomt en schipbreuk lijdt. Op deze zondag horen over Saulus. Hij vervolgt christenen, maar nadat hij de stem van Jezus heeft gehoord, gaat hij in hem geloven. Mogelijk kiest ds. Koelewijn een andere tekst als lezing in de kerkdienst.

  • Kindernevendienst (Groep 1: basisschool 1-4, groep 2: basisschool 5-8)
  • 1e collecte: Werelddiaconaat: zorg voor ouderen in Moldavië
  • 2e collecte: plaatselijke gemeente
Elkaar ontmoeten na de dienst
Na de dienst is iedereen welkom in De Spreng om elkaar te ontmoeten en na te praten. Een kopje koffie of thee of een glas limonade staan voor u/jou klaar.
Daarna is er een activiteitenprogramma in en om de kerk met voor elk wat wils.
We sluiten af met een gezamenlijke lunch en een sing-in.
Gegevens waarover de redactie beschikt, zijn vermeld onder voorbehoud van 'wijzigingen op het laatste moment.’
 

terug