zo 15 sep 2019  om 10.00 uur
Voorganger: Ds. J.H. Diepersloot, Wageningen
Gezamenlijke eredienst, Maaltijd van de Heer
Tekst(en): Jozua 2: 1 en 6-21 (Kindernevendienst)
Ouderling: Jannet Pausma
Organist: Jan Broekhuis (orgel & piano)

Locatie: kerkgebouw aan de Utrechtseweg 93 in Renkum

We vieren vandaag de Maaltijd van de Heer. In deze dienst worden alle aanwezigen uitgenodigd deel te nemen aan het Heilig Avondmaal.

Deze zondag is de tweede van een blok met drie verhalen over Jozua en de Israëlieten die het land Kanaän binnengaan. We horen het verhaal van Rachab die twee Israëlitische spionnen verstopt op het dak van haar huis. Daarom beloven de mannen om haar en haar familie te redden. Als teken daarvan geven ze Rachab een rood touw. Mogelijk kiest ds. Diepersloot een andere tekst als lezing in de kerkdienst.

  • Kindernevendienst (Groep 1: basisschool 1-7, groep 2: basisschool 8 en 1-2 VO)
  • 1e collecte: ZWO/Kerk in Actie
  • 2e collecte: plaatselijke gemeente
Koffiedrinken na de dienst
Na de dienst is iedereen welkom in De Spreng om elkaar te ontmoeten en na te praten. Een kopje koffie of thee of een glas limonade staan voor u/jou klaar.

Gegevens waarover de redactie beschikt, zijn vermeld onder voorbehoud van 'wijzigingen op het laatste moment.’
 

terug