zo 21 jul 2019  om 10.00 uur
Voorganger: Ds. A. Boelhouwer uit Wageningen
Gezamenlijke zomerdienst
Tekst(en): Deuteronomium 6:1-12 (kindernevendienst)
Organist: Rien Capelle (orgel & piano)

Locatie: kerkgebouw aan de Utrechtseweg 93 in Renkum

Deze zondag is de tweede van een blok met drie bijzondere teksten die horen bij de reis van de Israëlieten door de woestijn. Op deze zondag staat Deuteronomium 6:1-12 centraal: De Israëlieten moeten goed luisteren, want Mozes geeft ze belangrijke regels mee. Bij deze bijbeltekst hoort de centrale geloofsbelijdenis uit het Jodendom dat God de enige God is. Mogelijk kiest ds. Boelhouwer een andere tekst voor de lezing in de kerk.

  • Kindernevendienst (Groep 1: basisschool 1-8)
  • 1e collecte: De Herberg in Oosterbeek
  • 2e collecte: plaatselijke gemeente
Koffiedrinken na de dienst
Na de dienst is iedereen welkom in De Spreng om elkaar te ontmoeten en na te praten. Een kopje koffie of thee of een glas limonade staan voor u/jou klaar.

Gegevens waarover de redactie beschikt, zijn vermeld onder voorbehoud van 'wijzigingen op het laatste moment.’
 

terug