zo 16 jun 2019  om 10.00 uur
Voorganger: Kandidaat P. de Koning uit Heteren
Gezamenlijke eredienst
Tekst(en): Lucas 6:1-11 (Kindernevendienst)

Locatie: kerkgebouw aan de Kerkstraat 7 in Renkum

Deze zondag is de eerste van een blok met vier verhalen over Jezus uit het Lucas-evangelie. In deze verhalen horen we over ontmoetingen en gesprekken tussen Jezus en heel verschillende mensen. Op deze zondag staat Lucas 6:1-11 centraal: Jezus gaat met de wetsleraren en farizeeën in discussie over wat je wel en niet mag doen op sabbat. Mogelijk kiest kandidaat P. de Koning een ander bijbelgedeelte voor tijdens de kerkdienst.

  • Kindernevendienst (Groep 1: basisschool 1-7 Groep 2: basisschool 8 en 1-2 VO)
  • 1e collecte: Mercy Ships
  • 2e collecte: plaatselijke gemeente
Koffiedrinken na de dienst
Na de dienst is iedereen welkom om elkaar te ontmoeten en na te praten. Een kopje koffie of thee of een glas limonade staan voor u/jou klaar.

Gegevens waarover de redactie beschikt, zijn vermeld onder voorbehoud van 'wijzigingen op het laatste moment.’

terug