zo 17 mrt 2019  om 10.00 uur
Voorganger: Ds. Arrie van Veen uit Soest
Gezamenlijke eredienst in Heelsum
Tekst(en): Lucas 19:45-48 (kindernevendienst)
Ouderling: Jannet Pausma

Tijdens deze gezamenlijke eredienst vieren we de tweede zondag van de Veertigdagentijd. De kindernevendiensten vervolgen hun weg met Jezus in Jeruzalem. Het project gaat vandaag over Jezus in de tempel (Lucas 19:45-48). Jezus gaat naar de tempel in Jeruzalem en jaagt daar de handelaars weg, omdat Gods huis een plaats moet zijn om te bidden. Jezus gaat in de tempel uitleg geven over God. Mogelijk kiest onze voorganger een ander bijbelgedeelte voor tijdens de kerkdienst.

  • Kindernevendienst (Groep 1: basisschool 1-7 Groep 3: basisschool 8 en 1-2 VO)
  • 1e collecte: Binnelands diaconaat/Kerk in Actie (hulp aan ex-gedetineerden)
  • 2e collecte: kerk en eredienst
Gegevens waarover de redactie beschikt, zijn vermeld onder voorbehoud van 'wijzigingen op het laatste moment.’

terug