Oud en recent verleden goed bewaard

Oud en recent verleden goed bewaard

Documenten, foto's, oude en recente bescheiden van de Gereformeerde Kerk van Renkum en Heelsum worden zorgvuldig bewaard in het eigen kerkelijk archief. Het fysieke archief wordt bewaard in het raadhuis van de gemeente Renkum in Oosterbeek.

Wilt u iets weten over de historie van de kerk of bijvoorbeeld over het aanleveren van archiefstukken? Neemt u dan contact op met een van onze archivarissen:

  • de heer J.P. (Han) Marseille
  • de heer D.J. (Dick) Jansen (t) 0317 31 48 50

Documenten voor het archief ontvangen we bij voorkeur digitaal. U kunt deze mailen naar het centrale e-mailadres van de archivarissen

De foto's zijn eveneens gepubliceerd in het boekje 'Van Grote en Kleine Dingen', Grepen uit het 100-jarig bestaan van de Gereformeerde Kerk van Renkum en Heelsum (1989). Samengesteld door de heer Nic. Jansen.

De oudste foto van kerk en pastorie. Fotograaf D. Ramaer uit Wageningen maakte omstreeks 1894 deze opname. Het origineel werd in 1985 door de heer B. de Vlieg, een kleinzoon van onze eerste predikant (ds. A. de Vlieg) aan ons archief afgestaan.

De foto bovenaan toont de boerderij-woning van Jan van Kraanen aan de Kerkweg te Heelsum. In het bakhuis werden in de beginjaren van onze kerk op woensdagavond kerkdiensten gehouden voor bejaarde heelsumers.

 
Van grote en kleine dingen

Van grote en kleine dingen

In 1989 verscheen het boekje 'Van grote en kleine dingen' (grepen uit het 100-jarig bestaan van de Gereformeerde kerk van Renkum en Heelsum 1889-1989). Het boekje is samengesteld en geschreven door Nic Jansen.

Van het boekje is een digitaal gescand exemplaar (PDF) beschikbaar dat u hier kunt lezen.  
 
Het torenuurwerk

Het torenuurwerk

De toren van onze kerk herbergt een fraai torenuurwerk dat in 2010 is onderzocht  door onder andere de heer A.J.Teerink uit Doorwerth. Uit het onderzoek bleek dat de kabels niet goed liepen. Het uurwerk is daarom stil gezet. Dit jaar moet het gerepareerd worden. Niet veel mensen zullen dit uurwerk, geïnstalleerd in 1928, ooit hebben gezien. Het uurwerk is vervaardigd in Ulm (Dld) door de firma Hörz en geplaatst door de firma A.R.Harbort uit Den Haag.

lees meer ยป