Inschrijving leden vanuit een Protestantse gemeente Inschrijving leden vanuit een Protestantse gemeente
Nieuw ingekomen leden vanuit een Protestantse gemeente worden door de landelijke ledenadministratie ingeschreven bij Hervormd Heelsum of Hervormd Renkum (afhankelijk van de postcode). Omdat we op dit moment nog niet gefuseerd zijn tot één Protestantse gemeente moet er daarna een keus worden gemaakt door het betreffende lid waar hij/zij kerkelijk wil behoren.

Deze leden ontvangen vanuit de landelijke ledenadministratie een brief met een uitleg over de situatie, waarbij ze een maand de gelegenheid hebben om zich desgewenst te laten overschrijven naar onze Gereformeerde Kerk. 
    
De ledenadministrateur van de Hervormde kerk Renkum geeft ons direct de leden door waarvan uit de lidmaatschapgegevens direct blijkt dat zij oorspronkelijk gereformeerd waren. Hij verzorgt de eventuele overschrijving naar onze kerk. Dit is met name het geval wanneer leden uit een gemeente komen die na de landelijke fusie ook plaatselijk zijn samengegaan. De oorspronkelijke gegevens zijn dan bewaard gebleven. De nieuwe leden worden dan door iemand van ons bezocht, veelal door een lid van het wijkteam. De bezochte nieuwkomers worden met een informatiepakket geïnformeerd. 
    
Met de beide hervormde gemeenten is afgesproken dat deze nieuwkomers niet als ‘nieuw ingekomen leden’ worden gepubliceerd, voordat een keuze is gemaakt.
terug