Steun aan boerengezinnen in Noord-Kameroen

Steun aan boerengezinnen in Noord-Kameroen
ZWO Collecte zondag 16 februari

Lutherse Broederkerk Kameroen/Kerk in Actie


Klein maar krachtig. Dat typeert de Lutherse Broederkerk in het droge Noord-Kameroen in West-Afrika. In een gebied zo groot als Nederland komen 250.000 christen samen in 1.300 kerken. Ze spreken vijftien verschillende lokale talen. De meeste kerken worden geleid door voorgangers zonder opleiding.

De Lutherse Broederkerk wil de boerengemeenschap houvast bieden, in materieel én in geestelijk opzicht. De kerk traint de bevolking in duurzame landbouw en stimuleert boeren en boerinnen om meer met elkaar samen te werken. Ook kunnen zestig studenten ieder jaar theologisch onderwijs volgen, om opgeleid te worden tot goede voorgangers die oog hebben voor wat er speelt in Noord-Kameroen. In vijftig jaar tijd zijn inmiddels ruim 300 voorgangers opgeleid. Wat kan deze kerk doen met uw steun?
  • Een geit die melk en mest geeft kost 45 euro.
  • Een stevige kruiwagen, voor transport van de oogst, kost 105 euro.
  • Een theologiestudent in Kameroen een jaar opleiden kost 2.000 euro.
De Lutherse Broederkerk is één van de partners van Kerk in Actie bij het thema ‘Versterk de kerk’, waar onze gemeente zich dit jaar voor inzet.

Helpt u ook mee? U gift is van harte welkom.
terug