Huwelijksdienst Huwelijksdienst
Bij een huwelijksdienst hebben bij voorkeur de wijkouderling of de jeugdouderling én de wijkdiaken dienst. Bij verhindering verzorgt hij/zij de vervanging. 
  • Een huwelijksdienst verloopt net zo als een normale eredienst. Alleen de wijze van de kerk binnenkomen is anders: door de hoofdingang en dan door het middenpad naar voren.
  • Ambtsdragers zijn ongeveer 15 minuten voor de dienst aanwezig, om het bruidspaar te verwelkomen.
Taken ouderling
  • consistoriegebed, handdruk predikant of voorganger, etc. Het is regel dat na de dienst niet meer wordt afgesloten, vanwege de drukte en de felicitaties. Houd daar in het consistoriegebed al rekening mee.
  • Spreek in overleg met de predikant of voorganger af wie de huwelijksbijbel aanbiedt.
Taken diaken
  • Bij het binnenkomen en plaatsnemen legt de diaken het bruidsboeket van de bruid op de liturgietafel. Na de dienst geeft de diuaken het boeket weer aan de bruid terug.
  • collecteren na de voorbeden, zo mogelijk het bruidspaar eerst.
terug