Vrijlaten is wat anders dan loslaten

Vrijlaten is wat anders dan loslaten

Collecte zondag 11 november
Exodus, hulp aan ex-gevangenen


De (ex-)gedetineerde die gemotiveerd is om na zijn of haar straf succesvol terug te keren in de samenleving kan bij Exodus terecht voor professionele ondersteuning of een vrijwillig maatje. Of allebei.

Exodus biedt een begeleid wonen traject in Exodushuizen verspreid over het land, of steun met ambulante hulpverlening. Zij richt ook op de familieleden en de kinderen, bijvoorbeeld met het Ouders, Kinderen Detentieprogramma of met de workshops Vrij Verantwoord Vaderschap in de gevangenis.

Exodus onderscheidt zich van andere nazorgorganisaties doordat het programma een integrale en structurele aanpak beoogt, die ingrijpt op alle aspecten van het leven van de (ex-)gedetineerde. Zij gaat daarbij uit van de vier sleutels wonen, werken, relaties en zingeving. Daarnaast is ook de persoonlijke, kleinschalige aanpak essentieel voor de werkwijze van Exodus. Uw gift is van harte welkom.
terug