Een veilige Renkumse huiskamer

Een veilige Renkumse huiskamer

Collecte zondag 24 september
Huis van Renkum

De opbrengst van de collecte tijdens de startzondag gaat naar het
Huis van Renkum. Het Huis van Renkum is een veilige plek aan de Europalaan voor iedereen in de gemeente Renkum. Bezoekers dragen, met vrijwilligers en beroepskrachten, actief bij aan persoonlijk welbevinden, onderlinge betrokkenheid en een leefbare buurt. U kunt er activiteiten organiseren en/of daaraan deelnemen. In de ‘Renkumse huiskamer’ kunt u terecht voor ontmoeting, activiteiten, maaltijden, de krant lezen, computer (instructie) en al uw vragen. Het is een plek waar het gewoon gezellig is, maar waar u ook altijd een luisterend oor vindt.
terug