Viering Heilig Avondmaal (H.A.) Viering Heilig Avondmaal (H.A.)
Viering in de kerk van het Heilig Avondmaal (H.A.)
Het H.A. vindt in onze kerk plaats in de vorm van een 'lopende' viering

Verloop van de viering
 • Bij het H.A. is zowel wijn als druivensap beschikbaar.
 • De collecte is na de preek.
 • Tijdens de collecte en het lied vóór de viering, neemt de predikant plaats achter de avondmaalstafel en vouwt samen met de 1e ouderling de servetten op. Ouderling gaat weer zitten op zijn/haar plek. 
 • Daarna volgt de voorbereiding (met de orde van dienst, of uit het Dienstboek) en uitspreken van instellingswoorden voor brood en wijn. De predikant legt aan de webradio-luisteraars zoveel mogelijk uit welke handelingen plaatsvinden.
 • De predikant gaat met de 1e ouderling voor de tafel op het middenpad staan voor het uitdelen van het brood.
 • Er zijn drie dienstdoende diakenen voor het uitdelen van de wijn en het druivensap. Zij staan voor het uitdelen van de wijn aan zowel de 'Renkumse' als 'Heelsumse' zijkant. Het druivensap wordt alleen uitgedeeld aan de 'Heelsumse' zijkant.
 • Bij het begin van de viering worden eerst de gemeeteleden bediend die vanwege verschillende omstandigheden zittend het H.A. willen vieren. Zij zitten op de achterste stoelen aan de 'Heelsumse' kant en op de hele achterste bank. De bediening wordt door de predikant en de 1e diaken uitgevoerd met een kleine schaal met brood en een kleine beker.
 • De gemeenteleden komen via het middenpad naar voren op uitnodiging van een 2e ouderling.
 • Aan het einde van lopende viering verzamelen zich alle ambtsdragers (samen met de organist) in een halve kring achter de tafel. Zij worden bediend door de predikant (brood) en de 1e diaken (wijn). Stem van te voren onderling af hoe de predikant en de 1e diaken elkaar bedienen.
 • Na afloop van de dienst helpen de dienstdoende ambtsdragers mee bij het opruimen van de tafel en het afwassen van de schalen en de bekers.
Thuisviering van het Heilig Avondmaal
Bij elke avondmaalsviering in de kerk wordt er ook thuis meegevierd via de webradio, in het bijzijn van een ambtsdrager. In een koffertje dat klaar staat, zitten alle benodigdheden voor de thuisviering.

Werkwijze
 • De voorzitter van de diaconie inventariseerd welke gemeenteleden gebruik willen maken van de thuisviering.
 • Voor de dienst het koffertje ophalen in de kerk (kleine Sprengzaal)
 • Naar het opgegeven adres gaan en meevieren bij de webradio.
 • Na de dienst het koffertje terugbrengen in de kerk en eventueel collectegeld afgeven.
terug