Mensen bereiken met het Evangelie

Mensen bereiken met het Evangelie
Collecte zondag 1 september
Zendingsorganisatie GZB

De GZB is een zendingsorganisatie in de Protestantse Kerk in Nederland. Al meer dan 100 jaar zorgen zij ervoor dat het Evangelie gedeeld wordt zodat mensen over de hele wereld God leren kennen, een plek vinden in een gemeente en groeien in geloof.

Samen met kerken wereldwijd werkt de GZB aan het stichten en opbouwen van gemeenten. Deze gemeenten met elkaar verbinden, zodat zij elkaar kunnen inspireren. Gemeenten waar geloof zich verdiept, waar iedereen welkom is en er onvoorwaardelijk wordt omgezien naar mensen die extra zorg en aandacht nodig hebben. Een plek van waaruit mensen hun geloof en leven delen.
terug