woensdag 5 april 2017

Gemeenteavond 2017

Locatie: 
 De Spreng
Tijdstip: 
 20.00 uur

Op woensdag 5 april is iedereen van harte welkom op de jaarlijkse gemeenteavond . We beginnen om 20.00 uur. Voor de pauze worden het jaarverslag, het beleidsplan en de financiële overzichten van 2016 besproken en komt de begroting over 2017 aan de orde. Na de pauze neemt ds. Arrie van Veen ons ons mee in het verhaal achter de ‘Psalmen in de Eredienst’, de psalmen muzikaal, dogmatisch en vanuit de Bijbelse achtergrond bekeken. Het jaarverslag en de financiële stukken liggen op de twee zondagen voorafgaand aan 5 april voor u klaar in de hal van de kerk, onder de toren. Voor de vergadering kunt u vanaf 19.30 uur terecht in de consistorie met inhoudelijke vragen over het financiële verslag. Wilt u het jaarverslag en het beleidsplan liever digitaal ontvangen, stuur dan een mail aan de scriba Jannet Pausma.

terug