Geloof met me mee!

Geloof met me mee!

Advents- en kerstproject 2018
Het thema dit jaar is: ´geloof met me mee´. Iedere week ontmoeten we Ada Vertelma. Zij interviewt mensen die een bijzonder verhaal te vertellen hebben over wat zij geloven. Het gaat over hoop en vertrouwen, over wat je kunt zien en wat (nog) onzichtbaar is. Hun geloof is aanstekelijk en zij roepen ons op om met hen mee te geloven. Natuurlijk maken we samen ook weer mooie en leuke dingen in de kindernevendienst.
terug