'Evensong' aan het begin van de Passieweek

'Evensong' aan het begin van de Passieweek
Op zondagmiddag 14 april bent u/ben jij van harte welkom bij viering in de St. Josephkerk in Heelsum om op een bijzondere manier de Palmzondag af te sluiten en de Passieweek te beginnen. De viering is gestoeld op de Anglicaanse traditie van de ‘evensong’. De vreugde én het komend lijden staan dicht naast elkaar. We zingen en luisteren met elkaar naar muziek van Bach, Schütz, Franck, Taizé en liederen uit het liedboek. De muziek wordt afgewisseld met passende teksten, gedichten en gebed.

De viering begint om 15.15 uur en wordt geleid door ds. Annette Melzer uit Bennekom. Met medewerking van het Heelsums Gelegenheidskoor, een aantal koorzangers uit de Overbetuwe en instrumentalisten van T2 Muziek o.l.v. Simon de Jong en Annette Veltkamp.

Tijdens de dienst is er een collecte voor een bijdrage in de onkosten. Na afloop ie er gelegenheid elkaar te ontmoeten en na te praten. Koffie thee en wat lekkers is verkrijgbaar tegen een kleine vergoeding.
terug