Elkaar informeren Elkaar informeren

Door elkaar te informeren stellen we iedereen in onze geloofsgemeenschap in staat op één of andere manier te reageren naar hen die het leven vieren. Maar ook als het tegenovergestelde gebeurt, als er bij mensen zorg of rouw is, willen we als geloofsgemeenschappen voor elkaar zijn (voor zover mogelijk).

Als gemeente -geloofsgemeenschap- willen we waar mogelijk met elkaar meeleven.

  • Verjaardagen staan bij het kerkelijk bureau genoteerd en worden  -bij 70 jaar en ouder- in het kerkblad gepubliceerd.
  • Dit geldt eveneens voor huwelijksjubilea: zij zijn (in de meeste gevallen) bekend en worden vermeld, mits er toestemming is gegeven door de jubilarissen.
  • Als er een kindje is geboren melden we dit graag in onze Eredienst en in het kerkblad.
  • ziekenhuisopnames vermelden we in het kerkblad, met instemming van de betrokkenen, zodat meegeleefd kan worden in bijvoorbeeld voorbeden en het sturen van een kaartje;
  • het overlijden van een gemeentelid wordt in de zondagse kerkdienst afgekondigd, wij steken een kaars aan en we zingen een lied ter nagedachtenis. In deze dienst wordt ook vermeld wanneer er gelegenheid is tot condoleren en waar en wanneer de samenkomst wordt gehouden die aan de begrafenis/crematie vooraf gaat.

Informeren bij overlijden
Omdat tegenwoordig lang niet iedereen meer wekelijks de kerkdiensten bezoekt, is het ook mogelijk op de hoogte te worden gesteld van een overlijden in onze kring door middel van een e-mail bericht. Dit kan eenvoudig door een aanvraagformulier in te vullen.

Mocht een gemeentelid overlijden aan het begin van een week en de begrafenis of crematie zal plaatsvinden in de loop van dezelfde week, dan worden er, indien de familie hiermee instemt, bij alle adressen in onze kerkelijke gemeente kaartjes bezorgd met daarop het bericht van overlijden, plaats en tijd van condoleance, samenkomst, enzovoort. Na de begrafenis/crematie wordt in het eerstvolgende kerkblad een ‘In memoriam’ geplaatst.

 

terug