Voor plaatselijke initiatieven en diaconaal quotum

Voor plaatselijke initiatieven en diaconaal quotum
Collecte zondag 24 februari
Eigen diaconie

Regelmatig wordt gecollecteerd voor de eigen diaconie. Waar wordt dat geld voor gebruikt? De diaconie heeft verschillende ‘lasten’. Eén daarvan is het diaconaal quotum. Wij moeten jaarlijks een verplichte financiële bijdrage doen aan de landelijke kerk. De inkomsten uit dit diaconaal quotum zijn bestemd voor diaconaal kerkenwerk zoals diaconaal werk op provinciaal niveau en dienst in de samenleving en oecumene. Ook worden ondersteunende activiteiten betaald vanuit dit quotum. U kunt daarbij denken aan  fondsenwerving, synodewerk en juridische zaken. Meer informatie over het quotum kunt u vinden op de website van de Protestantse kerk. Ook worden er plaatselijke initiatieven gesteund. Daarover een volgende keer meer.
terug