Bloemetjes voor bijtjes!

Bloemetjes voor bijtjes!
Bijen hebben het moeilijk in Nederland. Er sterven meer bijen dan vroeger. Bijen zijn onmisbaar voor fruitteelt en het verbouwen van gewassen. Zij zijn voor voedsel afhankelijk van bloemen in hun omgeving. De gemeente Renkum gaat voor meer bloemen in de akkerranden zorgen. Zaait of plant u meer bloeiende planten in de tuin? Het mooist is als er van het voorjaar tot in de herfst voldoende bloemen voor bijen zijn. En pas op met schadelijke bestrijdingsmiddelen!

Attie, Diek, Marjan
 
 


 
 
Groene fietstocht

Veel groens rond Renkum en Heelsum!
Groene fietstocht
 
'Duurzaam kerk zijn'

'Duurzaam kerk zijn'

Onze kerk GROENER en DUURZAMER... Nederland telt steeds meer kerken die kiezen voor duurzaam en bewust leven. Je herkent ze aan een eerlijke kop koffie na de dienst, zonnepanelen op het dak of een groot hart voor de schepping en zorg voor de naaste. De GroeneKerkenactie brengt deze kerken en hun inspanningen in kaart. Om van elkaar te leren en anderen enthousiast te maken. Onze kerk is sinds de zomer van 2014 aangemeld bij dit initiatief!
 
Aan de slag Aan de slag

Voor de zomer van 2014 hebben we gekeken of er voldoende draagvlak zou zijn om ons aan te melden als Groene kerk. Het is een logische vervolgstap op en een soort verlengstuk van het feit dat wij al fairtrade kerk zijn. Na goedkeuring van de kerkenraad zijn we het idee verder gaan vormgeven.

We zijn begonnen met het bedenken van een aantal actiepunten en we hebben onze kerk aangemeld bij de website Groenekerken. Dat is het mooie van groene kerk zijn: iedere kerk kan dat op eigen wijze invullen en je kunt meteen van start. Op de website van de Groene kerken kun je actiepunten formuleren, de voortgang bij houden en delen met andere kerken.
 
Onze groene doelen en acties Onze groene doelen en acties

Onze eerste doelen zijn:
  • Wat kunnen we nog verbeteren op facilitair gebied. Denk aan het gebruik van milieivriendelijke huishoudelijke producten. Ook het omgaan met en het verwerken/recyclen van afval door gebruikers van onze kerk(zalen) hoort daar bij.
  • Het beameren van milieu- en aanverwante groene tips voor gemeenteleden als mooie aanvulling op wat wij als kerk nastreven. Individuele (huishoudens van) gemeenteleden kunnen op die manier ook een impuls krijgen om (meer) bij te dragen aan duurzaam en verantwoord leven en wonen.
Maandelijkse groene tip
Zo mogelijk geven we elke maand een 'groene tip' . Graag ontvangen we ideeën uit de gemeente. In de hal van de kerk ligt we een schriftje waarin jij/u tips en suggesties kunt schrijven. Deze delen we dan via de beamer en de website.
 
Groene kerk werkgroep Groene kerk werkgroep

De werkgroep Groene kerk hoort graag uw suggesties en ideeën. Bel of mail ons gerust! 
  • @ Marian de Boer, tel. 318 106
  • @ Attie Goedhart, tel. 844 640
  • @ Diek Roozenboom, tel. 314 722