Eredienst: de voorbereiding Eredienst: de voorbereiding

Tijdens het consistoriegebed is ook een moment van voorbereiding en zegen vragen. In de kerkzaal brandt de kaars en speelt het orgel al. Als de ambtsdragers en andere meewerkenden aan de dienst binnen zijn, klinken eerst de mededelingen. Daarna klinkt een lied, vaak een psalm. We beseffen bij het zingen van een psalm dat we geworteld zijn in het Jodendom. Het liedboek uit Tenach (het oude of eerste testament) , de psalmen vormen de basis voor onze eredienst. Dan worden we stil van buiten en als het lukt ook van binnen. De vertrouwde woorden van de bemoediging ‘Onze hulp is de Naam van de Eeuwige, Hij die hemel en aarde gemaakt heeft’ zijn belofte en belijdenis in één. Dat blijkt ook uit de groet: Gods vrede en genade zijn voorhanden! AMEN, zo is het,  zeggen we samen!

Het kyrie en gloria zijn ook onderdeel van de voorbereiding. In het Kyrie spreken of zingen we onze onmacht uit bij de nood van de wereld en smeken God om zijn ontferming. Tegelijk is ook dit een belijdenis, want we hebben al gehoord ‘dat God nooit los zal laten het werk van zijn handen’ : de aarde en ons bestaan in deze wereld. Daarom volgt een gloria (niet in de periodes van advent en 40-dagen voor Pasen), meestal gezongen.

Sinds de reformatie is de VOORBEREIDING in de Geneefse traditie (lees Calvijn en/of gereformeerd),  ontstaan van schuldbelijdenis/verootmoediging, gevolgd door genadeverkondiging en het lezen van de 10 woorden of andere regel voor het leven. Deze vind je steeds minder in het midden van PKN kerken. In de praktijk lopen de verschillende mogelijkheden en vormen nog wel eens door elkaar. In de liturgie gaat het ook niet over wat moet of hoort, maar vooral om alles wat dient in de ontmoeting met God en elkaar.

terug