Paaskaars 2017: symbool van het leven

Paaskaars 2017: symbool van het leven
De takken van de boom zijn staan symbool voor alle activiteiten in onze kerk zoals de kindernevendienst, de oppasdienst, de jeugdkerk, de kerk(diensten) zelf natuurlijk, alle taakgroepen en commissies etc. De bladeren aan de takken zijn de mensen/gemeenteleden zelf. Er zit volop blad aan de takken, maar je ziet ook vallende bladeren en bladeren die al op en in de grond liggen die symbool staan voor de zieke en gestorven mensen. Zij horen bij de boom en voeden deze met hun nagedachtenis. Je ziet ook knoppen aan de takken van de boom, nieuw leven! De kleuren zijn verschillend, net als de mensen.

De boom heeft zeven takken, vanwege het symbolische en heilige getal 
- In 7 dagen is de wereld geschapen
- 7 is het getal van de volheid
- 5 broden en 2 vissen = 7 zegeningen totaal
- 7 vette jaren en 7 magere jaren

In het hart van de boom waar de stam overgaat naar de takken en tussen de bladeren huist een duif die ons allemaal verbindt. Het symbool van de Heilige Geest, God onder ons, tussen ons in. Ook is de duif het symbool van de vrede.”

Met dank aan Inge Wezel voor de praktische en liturgische begeleiding en Bart Pausma voor het ‘vertalen’ van de schets in het ontwerp van het uiteindelijke reliëf.

Foto's van het maakproces en het resultaat


terug