Doopdienst Doopdienst
Bij een doopdienst overhandigt de dienstdoende ouderling de doopkaars en de doopkaart aan de ouders (met een korte toespraak).
  • Geef de ouders (of broertjes of zusjes) de gelegenheid de doopkaars aan te steken en op de liturgische tafel te zetten.
  • Overleg vooraf met de predikant over deze procedure.
terug