Diensten met een bijzonder karakter Diensten met een bijzonder karakter
Lopende viering van het Heilig Avondmaal (H.A.)
 • Bij het H.A. is zowel wijn als druivensap beschikbaar.
 • De collecte is na de uitleg/verkondiging.
 • Tijdens de collecte en het lied vóór de viering, neemt de predikant plaats achter de avondmaalstafel en vouwt samen met de 1e ouderling de servetten op. Ouderling gaat weer zitten op zijn/haar plek.
 • Daarna volgt de voorbereiding (met de orde van dienst, of uit het Dienstboek) en uitspreken van instellingswoorden voor brood en wijn. De predikant legt zoveel mogelijk uit aan de webradio-luisteraars welke handelingen er plaatsvinden.
 • De predikant gaat met de 1e ouderling voor de tafel op het middenpad staan voor het uitdelen van het brood.
 • Er zijn 3 dienstdoende diakenen voor het uitdelen van de wijn en het druivensap. Zij staan voor het uitdelen van de wijn aan zowel de 'Renkumse' als 'Heelsumse' zijkant. De druivensap wordt alleen uitgedeeld aan de 'Heelsumse' zijkant.
 • Bij het begin van de viering zullen eerst de gemeenteleden worden bediend, die om verschillende omstandigheden zittend het H.A. willen vieren. Zij zitten zich op de achterste stoelen aan de Heelsumse kant en op de hele achterste bank. De bediening wordt door de predikant en de 1e diaken uitgevoerd met een kleine schaal met brood en een kleine beker.
 • De gemeenteleden komen via het middenpad naar voren, op uitnodiging van een 2e ouderling.
 • Aan het einde van lopende viering verzamelen zich alle ambtsdragers (samen met de organist) in een halve kring achter de tafel. Zij worden bediend door de predikant (brood) en de 1e diaken (wijn). Stem van te voren even onderling af hoe de predikant en de 1e diaken elkaar bedienen.
 • Na afloop van de dienst helpen de dienstdoende ambtsdragers mee bij het opruimen van de tafel en het afwassen van de schalen en de bekers.
Thuisviering van het Heilig Avondmaal
Bij elke avondmaalsviering in de kerk wordt er ook thuis meegevierd via de webradio, in het bijzijn van een ambtsdrager. In een koffertje dat klaar staat, zitten alle benodigdheden voor de thuisviering.

Werkwijze
 • De voorzitter van de diaconie inventariseerd welke gemeenteleden gebruik willen maken van de thuisviering.
 • Voor de dienst het koffertje ophalen in de kerk (kleine Sprengzaal)
 • Naar het opgegeven adres gaan en meevieren bij de webradio.
 • Na de dienst koffertje terugbrengen in de kerk en eventueel collectegeld afgeven.
terug