Dienst doen op ONO of in Wolfheze Dienst doen op ONO of in Wolfheze
Wat is jouw taak op ONO?
 • Je bent ongeveer 20 minuten voor aanvang van de dienst (= 10.30 uur) aanwezig en gaat rechtstreeks naar de kapel.
 • In overleg met de predikant bepaalje de rol; het voorstel is om altijd de normale gang van zaken te volgen met een consistoriegebed en een handdruk.
 • Soms wil de predikant dat de dienstdoende ouderling aan het begin van de dienst de Paaskaars aansteekt.
 • Je spreekt een consistoriegebed uit in de kamer naast de kapel.
 • Je begeleidt de predikant naar de kapel en naar de kansel, alwaar je hem/haar een handdruk geeft en na de dienst volgt weer een handdruk.
 • Bij de uitgang van de zaal is er (meestal) handen geven door de predikant aan de bewoners bij de lift; je assisteert hierbij.
 • De diaken assisteert bij het uitdelen van brood en wijn.

Als diaken dienstdoen in psychiatrisch ziekenhuis Wolfheze
 • Je doet dienst als diaken én als ouderling.
 • De afkondigingen en het consistoriegebed worden NIET door hem/haar gedaan.
 • Als er Heilig Avondmaal wordt gevierd, assisteer je daarbij, dit alles in overleg met de predikant
 • Zorg dat je op tijd aanwezig bent.
terug