Inspiratie en ontmoeting Inspiratie en ontmoeting

Vorming & Toerusting (V&T) biedt elk seizoen een gevarieerd programma met activiteiten. De rode draad in alle activiteiten is de vraag hoe wij leven als christen: om te groeien in ons geloof en zo te groeien als mens. In het seizoen 2015-2016 staan onder meer volgende onderwerpen op de agenda:

  • Neve Shalom ~ Wahat-al-Salam, Oase van Vrede in een gespleten land
  • Zingen uit het nieuwe liedboek
  • Kids Sing-in
  • Meesterwerk in glas, Lezing over de glasramen van Marc Chagall in Jeruzalem door Ruud Bartlema
  • Rob Favier, Muziek met een glimlach
  • Filmavond ‘God on Trial’
  • Wandelen voor het goede doel 

Programma en aanmelden
Het volledige programma en praktische informatie leest u op de eigen website van Vorming & Toerusting.

Verder is in het programma ook het kringwerk van Hervormd Renkum en Heelsum opgenomen en verder informatie over de Alphacursus en een beknopt overzicht van het programma van Vrijzinnig Renkum

V&T hoopt u graag op een van de avonden te ontmoeten.

Vorming & Toerusting is een interkerkelijke beraadsgroep van onze kerk en de Hervormde Kerken 
in Renkum en Heelsum. Vanzelfsprekend zijn ook mensen die niet bij een gemeente
 betrokken zijn, van harte welkom.

 

terug