College van Kerkrentmeesters College van Kerkrentmeesters

Het College van Kerkrentmeesters is belast met het scheppen en onderhouden van de materiële en financiële voorwaarden voor het leven en werken van de gemeente door onder andere:

  • het zorgdragen voor de geldwerving;
  • het zorgdragen voor het beschikbaar zijn van ruimten voor de eredienst en de andere activiteiten van de gemeente;
  • het beheren van de goederen van de gemeente;
  • het zorgdragen voor de arbeidsrechtelijke aangelegenheden;
  • het beheren van de archieven van de gemeente.
terug