Thuisvieringen Heilig Avondmaal Thuisvieringen Heilig Avondmaal

Voor hen die door ziekte of ouderdom aan huis gebonden zijn bestaat de mogelijkheid thuis deel te nemen aan het Heilig Avondmaal. Een ambtsdrager bezoekt u tijdens de dienst en via de webradio bent u dan verbonden met de gemeente in ons kerkgebouw. Als u hiervan gebruik wilt maken, kunt u dit doorgeven aan uw wijkouderling/ diaken of uw wijkcontactpersoon

terug