Taakgroep eredienst Taakgroep eredienst
In de taakgroep eredienst houden we ons concreet bezig met de invulling van bijzondere diensten, met name rond de feestdagen. En we proberen ons te bezinnen op de eredienst in het algemeen en zijn betekenis. Op deze pagina leest u meer over de’ontwikkelingen’ rond de eredienst en vindt praktische informatie over onderwerpen die met de eredienst samenhangen, zoals de muzikale begeleiding en de thuisvieringen van het Heilig Avondmaal.

Op dit moment heeft de taakgroep de volgende leden:
 • voorzitter:
  mw. W. Heijkamp, ouderling
 • secretaris: mw. M. v.d. Star
 • predikant: vacant
 • namens de Kindernevendienst:
  mw. L. Stunnenberg-Ros
 • namens de organisten: dhr. R. Capelle
 
 
Paaskaars 2020 'Samengaan'

Paaskaars 2020 'Samengaan'

Twee snoeren in elkaar gedraaid

Je ziet twee snoeren bestaande uit drie in elkaar gedraaide losse touwen. Het ene snoer is vertikaal gericht en het andere horizontaal. Hier spreekt veel symboliek uit. Allereerst is een drievoudig snoer, gebaseerd op de tekst uit Prediker 4 : 12 “een uit drie in één gevlochten draden bestaand snoer is niet gemakkelijk stuk te trekken”. Het drievoudige snoer bestaat uit drie kleuren rood, de kleur “Adam”, de mens in zijn geloofsbeleving is verschillend. Maar zijn de geloofsgenoten met hun drieën, zoeken we verbinding met elkaar en met God, dan zijn wij des te sterker. Het ene snoer is vertikaal gericht, we zoeken contact met God de Vader en Jezus zijn Zoon en de Heilige Geest, met de bijbel als basis. Het tweede snoer is horizontaal gericht, we geven gestalte aan ons geloof in God door dienst/liefde aan onze naaste.

De Alpha en Omega
Begin en einde. God uitgebeeld in de hemelse blauwe kleur, is van het begin tot het einde bij ons leven betrokken zegt Hij in Openbaringen 22 : 13.

Gouden sterren
Rondom zie je gouden sterren schitteren. De Verlichting binnen de PKN Renkum/Heelsum heeft als bemoedigende tekst “Sta op en schitter” gekozen uit Jesaja 60.

Het groene jaartal
De groene band en jaartal symboliseren de vruchtbare aarde waarop wij leven.

De regenboog
Boven dit alles zie je Gods veelkleurige regenboog. Zoals de regenboog de aarde omspant, zo omspant God de wereld met zijn oeverloze liefde en ontferming. De regenboos is als het ware de handtekening van God in zijn verbond met alles wat leeft op aarde. Onder deze belofte speelt alles zich hier af.

De Paaskaars van dit seizoen is afgestemd op het samengaan van onze drie gemeenten in 2021

 
Eredienst: de voorbereiding Eredienst: de voorbereiding

Het eerste deel van de gewone zondagse eredienst is ’de VOORBEREIDING’. In de voorbereiding staat centraal wat belangrijk is te zeggen voor je uit de bijbel gaat lezen. Sommigen mensen bereiden zich thuis al voor in een persoonlijk gebed op stilte.

lees meer ยป
 
Organisten Organisten

Geen eredienst zonder muziek. De Gereformeerde Kerk van Renkum-Heelsum is blij met haar ervaren organisten:

 • Rien Capelle, Doorwerth
 • Arjan Mulder, Nijmegen
 • Jan Broekhuis, Ede 
 
Thuisvieringen Heilig Avondmaal Thuisvieringen Heilig Avondmaal

Voor hen die door ziekte of ouderdom aan huis gebonden zijn bestaat de mogelijkheid thuis deel te nemen aan het Heilig Avondmaal. Een ambtsdrager bezoekt u tijdens de dienst en via de webradio bent u dan verbonden met de gemeente in ons kerkgebouw. Als u hiervan gebruik wilt maken, kunt u dit doorgeven aan uw wijkouderling/ diaken of uw wijkcontactpersoon

 
Kerktelefoon (webradio) Kerktelefoon (webradio)

Voor mensen die (tijdelijk) niet naar de kerk kunnen komen, is er de webradio (kerktelefoon). Aanvragen en storingen kunt u melden bij uw wijkouderling/diaken.

 
Uitnodigen gastpredikanten Uitnodigen gastpredikanten

Het uitnodigen van gastpredikanten wordt verzorgd door:

 • mw. C.C.M. Brussaard-Wüst,
  Magnolialaan 15, 6866 GC Heelsum
  (t) 0317 315 287 of zend een e-mail 

Mevrouw Brussaard is tevens, samen met de predikant, verantwoordelijk voor het opmaken van het jaarlijkse preekrooster.

 
Eredienst op groot scherm Eredienst op groot scherm

Tijdens de meeste erediensten wordt tegenwoordig gebruik gemaakt van een beamer waarmee de onderdelen van de liturgie (zoals liederen, foto's en presentaties) voor iedereen zichtbaar worden geprojecteerd.

Een team van vrijwilligers verzorgt de (voorbereidingen) van de projectie. Voor meer informatie, overleg en aanleveren van liturgie en bestanden kunt u het beamerteam e-mailen.

 
Bloemen en schikkingen Bloemen en schikkingen

In onze gemeente is een Bloemengroep actief die wekelijks zorgdraagt voor de bloemen in kerk. Ook maakt de groep (liturgische) schikkingen voor bijzondere diensten en perioden zoals Advent en de Veertigdagentijd. Ook de versieringen rond Kerst en Pasen worden door de bloemengroep verzorgt. De Bloemengroep prijst zich gelukkig met een aantal professionele bloembinders in haar midden. In het fotoalbum ziet u een paar voorbeelden van het werk van de groep.