Taakgroep eredienst Taakgroep eredienst
In de taakgroep eredienst houden we ons concreet bezig met de invulling van bijzondere diensten, met name rond de feestdagen. En we proberen ons te bezinnen op de eredienst in het algemeen en zijn betekenis. Op deze pagina leest u meer over de’ontwikkelingen’ rond de eredienst en vindt praktische informatie over onderwerpen die met de eredienst samenhangen, zoals de muzikale begeleiding en de thuisvieringen van het Heilig Avondmaal.

Op dit moment heeft de taakgroep de volgende leden:
 • voorzitter:
  mw. W. Heijkamp, ouderling
 • secretaris: mw. M. v.d. Star
 • predikant: vacant
 • namens de Kindernevendienst:
  mw. L. Stunnenberg-Ros
 • namens de organisten: dhr. R. Capelle
 
 
Eredienst: de voorbereiding Eredienst: de voorbereiding

Het eerste deel van de gewone zondagse eredienst is ’de VOORBEREIDING’. In de voorbereiding staat centraal wat belangrijk is te zeggen voor je uit de bijbel gaat lezen. Sommigen mensen bereiden zich thuis al voor in een persoonlijk gebed op stilte.

lees meer »
 
Organisten Organisten

Geen eredienst zonder muziek. De Gereformeerde Kerk van Renkum-Heelsum is blij met haar ervaren organisten:

 • Rien Capelle, Doorwerth
 • Arjan Mulder, Nijmegen
 • Jan Broekhuis, Ede 
 
Thuisvieringen Heilig Avondmaal Thuisvieringen Heilig Avondmaal

Voor hen die door ziekte of ouderdom aan huis gebonden zijn bestaat de mogelijkheid thuis deel te nemen aan het Heilig Avondmaal. Een ambtsdrager bezoekt u tijdens de dienst en via de webradio bent u dan verbonden met de gemeente in ons kerkgebouw. Als u hiervan gebruik wilt maken, kunt u dit doorgeven aan uw wijkouderling/ diaken of uw wijkcontactpersoon

 
Kerktelefoon (webradio) Kerktelefoon (webradio)

Voor mensen die (tijdelijk) niet naar de kerk kunnen komen, is er de webradio (kerktelefoon). Aanvragen en storingen kunt u melden bij uw wijkouderling/diaken.

 
Uitnodigen gastpredikanten Uitnodigen gastpredikanten

Het uitnodigen van gastpredikanten wordt verzorgd door:

 • mw. C.C.M. Brussaard-Wüst,
  Magnolialaan 15, 6866 GC Heelsum
  (t) 0317 315 287 of zend een e-mail 

Mevrouw Brussaard is tevens, samen met de predikant, verantwoordelijk voor het opmaken van het jaarlijkse preekrooster.

 
Symboliek paaskaars 2018

Symboliek paaskaars 2018

Tijdens een sfeervolle Paaswake op zaterdagavond 31 maart zijn de drie nieuwe paaskaarsen van onze drie gemeenten binnen gebracht. Net als vorig jaar, is de Paaskaars van onze kerk zelf ontworpen en gemaakt door een aantal gemeenteleden. Het is weer een kleurig ontwerp geworden. Jongeren van Jeugdkerk+ hebben meegedacht. Bauke heeft ons geïnspireerd met zijn zijn ervaringen in Zuid Afrika en ook Helmie heeft ideeën aangedragen die in dit ontwerp konden worden verwerkt: We zien een kruis dat tevens gezien kan worden als lichtstralen. Samen met de witte duif en de hand met de jonge loot, symboliseert het geheel de verbinding tussen God, de wereld en de veelkleurige mensen, iedereen doet er toe en we hebben zorg en aandacht voor elkaar en voor onze aarde, veraf en dichtbij. 
 
Eredienst op groot scherm Eredienst op groot scherm

Tijdens de meeste erediensten wordt tegenwoordig gebruik gemaakt van een beamer waarmee de onderdelen van de liturgie (zoals liederen, foto's en presentaties) voor iedereen zichtbaar worden geprojecteerd.

Een team van vrijwilligers verzorgt de (voorbereidingen) van de projectie. Voor meer informatie, overleg en aanleveren van liturgie en bestanden kunt u het beamerteam e-mailen.

 
Bloemen en schikkingen Bloemen en schikkingen

In onze gemeente is een Bloemengroep actief die wekelijks zorgdraagt voor de bloemen in kerk. Ook maakt de groep (liturgische) schikkingen voor bijzondere diensten en perioden zoals Advent en de Veertigdagentijd. Ook de versieringen rond Kerst en Pasen worden door de bloemengroep verzorgt. De Bloemengroep prijst zich gelukkig met een aantal professionele bloembinders in haar midden. In het fotoalbum ziet u een paar voorbeelden van het werk van de groep.