Zending, Werelddiaconaat en Ontwikkelingssamenwerking

Zending, Werelddiaconaat en Ontwikkelingssamenwerking

ZWO-groep (zending, werelddiaconaat en ontwikkelingssamenwerking) betrekt de gemeente bij projecten op het gebied van vrede, gerechtigheid en heelheid van de schepping. De ZWO werkt mee aan kerkdiensten, zoals de zondagen voor het werelddiaconaat, organiseert en ondersteunt speciale projecten (al dan niet in samenwerking met Kerk-in-Actie).

De ZWO-groep is een werkgroep van de drie protestantse kerken in Renkum en Heelsum.

 
Gezamenlijk ZWO-project 2019: UBC ziekenhuis in Mattru, Sierra Leone

Project ism Stichting Kushe Foundation
Gezamenlijk ZWO-project 2019: UBC ziekenhuis in Mattru, Sierra Leone

In de banner bovenaan deze pagina zie je 3 foto’s van het laboratorium bij het ziekenhuis: het betegelen, een wasbak in het TB lab (hierna moet het TB lab geverfd gaan worden) en de septic tank achter het laboratorium.

Doelen 2019
Heleen en Jon Yoder hebben besloten tot 1 december 2019 te blijven in Mattru, dus wij blijven ook dit jaar het project daar in Sierra Leone via de Stichting Kushe Foundation steunen. Streefdoelen en -bedragen:
  • 1200 euro voor de Psychosociale Unit.
  • 1000 euro voor een motor en een helm voor een medewerker om huisbezoeken bij de kinderen met een beperking te kunnen doen.
Kushe betekent 'Bedankt!'.
 
 
"Wat is er al veel gedaan voor de kinderen" "Wat is er al veel gedaan voor de kinderen"
Verslag ZWO-project UBC Ziekenhuis in Mattru, Sierra Leone
In 2018 is in onze kerken een prachtig bedrag ingezameld. Veel meer dan in eerste instantie gehoopt. Daardoor is er veel goed werk mogelijk in Mattru. Benieuwd naar het eindbedrag en de werkzaamheden? Klik op 'lees meer'.
lees meer ยป
 
Uitnodiging Meet & Greet Uitnodiging Meet & Greet

Beste achterban,
Heleen en Jon komen een paar weken op verlof naar Nederland. Het is voor velen van jullie waarschijnlijk lang geleden dat u ze hebt kunnen ontmoeten!
Op D.V. zaterdagmiddag 1 juni 2019 organiseert de Thuisfront Commissie voor Heleen en Jon een Meet & Greet. Een gelegenheid voor hen en voor u om elkaar te ontmoeten en bij te praten.
U bent hiervoor van harte uitgenodigd!

Tijd: 15.00-17.00 uur
Plaats:  gebouw ’t Eykpunt, Eykmanlaan 1 3571 JE Utrecht
Parkeer tip: onbetaald parkeren in omgeving Marnix Academie, Vogelsanglaan 1  3571 ZM Utrecht

In verband met de voorbereiding is het voor ons fijn om te weten hoeveel mensen we ongeveer kunnen verwachten. Graag doorgeven aan Mieke Stigter per mail 
Maar natuurlijk bent u ook van harte welkom zonder opgeven.  
Tot dan!

Met vriendelijke groet,
Mieke Stigter en Marion Verkuil
TFC Jon & Heleen, Nederland
 
 
zondag 9 juni 2019 Collecte Kerk in Actie (Pinksterzending) zondag 9 juni 2019 Collecte Kerk in Actie (Pinksterzending)

Bijbelverspreiding op Chinese platteland
In de Chinese provincie Yunnan wonen 25 minderheidsgroepen met een eigen taal, waaronder de White Yi. Van de 60.000 mensen die tot deze groep behoren zijn er 40.000 christen, onder wie veel analfabeten. Voor hun geloof, maar ook voor hun identiteit als minderheid, is het van groot belang dat zij de Bijbel in hun eigen taal kunnen lezen. Kerk in Actie steunt naast een alfabetiseringsprogramma voor de White Yi ook een bijbelvertaling. Vijf leden van een lokale gemeente vertalen met elkaar de Bijbel vanuit het Chinees. Het Nieuwe Testament is al klaar, ze werken nu aan het Oude Testament en zijn bij 1 Samuel aangekomen. Met de Pinksterzendingscollecte maakt u onder meer mogelijk dat ook de rest van het Oude Testament vertaald wordt.
 
 
zondag 23 juni 2019 Collecte Kerk in Actie (Werelddiaconaat) zondag 23 juni 2019 Collecte Kerk in Actie (Werelddiaconaat)

Vergeten vluchtelingen in Nigeria
Op deze zondag na Wereldvluchtelingendag, 20 juni, staan we in het bijzonder stil bij vluchtelingen over wie we niet vaak (meer) horen in de media. In Noordoost-Nigeria zijn nog steeds meer dan 1,6 miljoen mensen op de vlucht voor Boko Haram. Hun huizen en landbouwgronden zijn verwoest, zij zijn bang en getraumatiseerd. Kerk in Actie biedt noodhulp, en ondersteunt mensen die terugkeren naar veilige dorpen. Samen met lokale kerken stimuleren we daarnaast moslims en christenen om samen te werken aan de ontwikkeling van hun dorpsgemeenschappen, bijvoorbeeld door gezamenlijk een weg of waterput aan te leggen. Zo overbruggen mensen hun verschillen, ontstaat er begrip en werken zij samen aan een betere toekomst.