College van Diakenen College van Diakenen

Diaconie is één van de kern-opdrachten van de kerk. Elk gemeentelid en onze geloofsgemeenschap in zijn totaliteit heeft de opdracht om te zien naar de ander in nood. De diaconie probeert de gemeente(leden) bewust te maken van deze opdracht en daar vorm en inhoud aan te geven. De diaconie biedt hulp aan mensen, die maatschappelijk in de knel zijn gekomen of die dat dreigen te komen. Onder het motto: “Helpen, waar geen helper is” helpt de diaconie mensen die nergens anders meer terecht kunnen. Daarbij geeft zij praktische aandacht en hulp aan gemeenteleden, andere plaatsgenoten in nood en ook aan hulpverleningsprojecten wereldwijd. Tevens wordt er kritisch met de overheid meegedacht, in armoedebeleid, vredesvraagstukken en maatschappelijke ondersteuning.

Het College van Diakenen heeft twee werkgroepen. De werkgroep Binnenlands Diaconaat en de werkgroep Zending, Wereldiaconaat en Ontwikkelingssamenwerking (ZWO).

Financiële gegevens

  • Overschrijvingen voor Diaconie en Zending: op IBAN NL20 RABO 0355 0010 71 
  • Wilt u de diaconie een e-mailen? Klik dan hier
 
Nieuwe versie 'Kanskaart'

Nieuwe versie 'Kanskaart'

Voor mensen die rond moeten komen van een minimum inkomen, is elke aanvulling meer dan welkom. Er zijn diverse reglingen en 'potjes', maar hoe vind je die? en hoe maak je er gebruik van?

Hier vind je de meeste recente versie van de 'Kanskaart' gemaakt door de Diakonale werkgroep Renkum-Heelsum. Hierop staan alle actuele financiële regelingen voor mensen met een minimum inkomen in de gemeente Renkum. Lees meer over hoe je als gemeentelid kunt helpen om de kaart te verspreiden bij mensen die dat nodig hebben. 
lees meer ยป