Pastorale zorg Pastorale zorg
Op dit moment is er een vacature voor predikant.

Uiteraard blijven taken als gemeentezorg en andere aangelegenheden die de kerk aangaan doorlopen. Voor vragen op het gebied van pastorale zorg kunt u terecht bij de coördinator pastoraat, mw. Diny Kosters-Rosbach.
 
Ontmoeten en omzien naar elkaar Ontmoeten en omzien naar elkaar

Gemeentezorg is elkaar ontmoeten en in deze ontmoeting omzien naar elkaar. De ontmoeting is persoonlijk, vanuit een luisterende houding, in alle levenssituaties. Onder bijzondere levenssituaties verstaan wij ziekte, overlijden, ontslag uit het ziekenhuis of instelling, een lichamelijke of geestelijke handicap, toetreding tot de gemeente of vertrek uit de gemeente, werkeloosheid, geboorte, huwelijk, etc. Binnen de ontmoeting kan het gesprek gaan over de persoon zelf, zijn/haar directe omgeving, over de gemeente en de wereld en over de relatie met God.

De taakgroep Gemeentezorg bezint zich op de pastorale zorg, schept voorwaarden en organiseert de pastorale zorg in de wijkteams en ondersteunt allen die bij de pastorale zorg betrokken zijn. De organisatie van de wijkteams gaat in samenwerking met het College van Diakenen.

 
Elkaar informeren Elkaar informeren

De kerkenraad en de taakgroep Gemeentezorg hopen met alle vormen van berichtgeving het onderlinge pastoraat (een wezenlijk aspect van gemeente zijn) gestimuleerd en in stand wordt gehouden. Om dit te kunnen realiseren is het van belang dat er een wederzijdse uitwisseling plaatsvindt. Dus mocht er in uw/jouw bestaan een blij of verdrietig gebeuren plaatsvinden, geef dit dan door aan het wijkteam en/of de predikant. Op deze wijze maakt u en maak jij het mogelijk blijvend gestalte te geven aan het ‘omzien naar elkaar ‘.

 

lees meer ยป
 
Informeren bij overlijden Informeren bij overlijden
Omdat tegenwoordig lang niet iedereen meer wekelijks de kerkdiensten bezoekt, is het ook mogelijk op de hoogte te worden gesteld van een overlijden in onze kring door middel van een e-mail bericht. Dit kan eenvoudig door een online aanvraagformulier in te vullen:

mail Ga naar het aanvraagformulier 

Mocht een gemeentelid overlijden aan het begin van een week en de begrafenis of crematie zal plaatsvinden in de loop van dezelfde week, dan worden er, indien de familie hiermee instemt, bij alle adressen in onze kerkelijke gemeente kaartjes bezorgd met daarop het bericht van overlijden, plaats en tijd van condoleance, samenkomst, enzovoort. Na de begrafenis/crematie wordt in het eerstvolgende kerkblad een ‘In memoriam’ geplaatst.