Wie zijn we en wat doen we Wie zijn we en wat doen we

De Gereformeerde kerk van Renkum en Heelsum is een kring van mensen waarin het geloof in God centraal staat. Vanuit dat geloof willen we:

  • zoeken naar Gods weg in deze tijd
  • elkaar en anderen aansporen Jezus na te volgen...
  • ...en zo waar nodig actief en dienstbaar te zijn
  • ons laten inspireren door de Heilige Geest die ons leven vernieuwt
  • een ieder, oud en jong, man, vrouw een volwaardige plaats geven
  • open zijn naar de andere kerkgemeenschappen in onze dorpen
 
Organisatie

Organisatie

Klik hier voor een grotere afbeelding