Moment voor jou!

Moment voor jou!
Methode Bijbel basics

Nu onze kerken steeds meer samenwerken en er elke week een gezamenlijke dienst is, bundelen de kindernevendiensten hun krachten en gaan hetzelfde programma draaien. Er zijn elke week twee groepen: Groep 1: basisschool 1- 4, Groep 2: basisschool 5- 8 en twee keer per maand (de 1e en de 3e zondag) is er ook een nevendienst voor de eerste twee klassen van het voortgezet onderwijs. Als methode is gekozen voor Bijbel Basics van het Nederlands Bijblegenootschap.

Het programma biedt elke week een verhaal aan en behandelt de De Bijbel in 200 verhalen. De methode stelt zowel de Bijbel als het kind centraal. Bijbel Basics blijft dicht bij de bijbelverhalen, en biedt extra informatie aan bij de verhalen en bij de tijd en omgeving van de Bijbel. Zo kunnen de verhalen zelf tot de kinderen spreken. Niet alleen de meest bekende verhalen over Abraham, Jozef en Jezus, maar ook teksten uit de Psalmen, Prediker en de brieven van Paulus. Leren de kinderen de Bijbel in zijn hele breedte en schoonheid kennen.

De 200 essentiële verhalen van de methode zijn samengesteld vanuit de meest actuele inzichten uit de theologie, bijbelwetenschap en pedagogiek. Kinderen kunnen zelf ook al nadenken over bijbelverhalen en hun betekenis. In Bijbel Basics krijgt het kind en zijn of haar manier van denken alle ruimte. De vorm en inhoud van de methode is afgestemd op de taal, het denkniveau en de belevingswereld van kinderen van 4-12 jaar. Daarnaast wordt er rekening gehouden met de leervoorkeuren van kinderen. De informatie en opdrachten zijn heel divers, zodat kinderen op verschillende manieren worden aangesproken. Geschikt voor kleine en grote groepen Het materiaal van Bijbel Basics is zo opgebouwd dat het geschikt is voor gebruik in zowel kleine als grote groepen. De methode bestaat uit drie delen: een voorbereidingsinstructie voor de kinderwerker of ouder die de kinderdienst leidt, werkbladen voor de kinderen en bouwstenen voor tijdens de kinderdienst. Het bijbelverhaal van de week is er in twee versies: een hervertelling voor de onderbouw en de tekst uit de Bijbel in Gewone Taal voor de bovenbouw. Daarnaast biedt de methode veel extra's:
  • Weetjes die kinderen helpen nog meer van het verhaal te begrijpen.
  • Prachtige illustraties die kinderen echt meenemen in het verhaal.
  • Gespreksvragen die kinderen helpen het verhaal beter te begrijpen en de relevantie te ervaren.
  • Verschillende opdrachten, zoals puzzels, knutsels en proefjes. Een kort gebed in gewone taal.
  • Liedsuggesties
  • suggesties voor het moment in de kerkdienst voor de kinderen naar hun eigen dienst vertrekken.
Meer weten: kijk op de website van Bijbel Basics.
terug