Blijf geven voor medemensen

Blijf geven voor medemensen
Zondag 19 april - Manege zonder drempels
De Manege zonder Drempels is een bijzondere manege. Daar kunnen mensen met een ernstig meervoudige beperking genieten van plezier, ontspanning en beweging. Hiervoor hebben ze het huifbed ontwikkeld waarbij de rijder op een doek ligt dat gespannen is over de rug van twee paarden. Uw gift is van harte welkom.

Zondag 26 april - plaatselijke diaconie
Vanuit de gezamenlijke diaconieën proberen wij de hulpbehoevenden bij te staan waar nodig. Dit kan zijn van een financiële bijdrage tot het organiseren van uitjes voor de ouderen en eenzamen in onze gemeente. Dit kunnen wij echter niet zonder uw hulp en wij bevelen deze collecte dan ook van harte bij u aan.

'Tweede' collecte
In de kerk is de tweede collecte in de regel voor de plaatselijke gemeenten. Natuurlijk kunt u ook hiervoor een gift overmaken naar één van de bankrekeningen van het college van kerkrentmeesters. De rekeningnummers vindt u in Samenklank.


Help je mee om deze collectes tot een succes te maken?

terug