Goede medische zorg voor de allerarmsten

Goede medische zorg voor de allerarmsten
2018
Ons doel in Renkum-Heelsum voor 2018 was: 2.000 euro om het laboratorium te renoveren. Verder 1.200 euro voor psychosociale hulpverlening aan slachtoffers van seksueel misbruik en kinderen met een beperking in hun familie. Dit doel is inmiddel ruimschoots gehaald. Alleen al in onze kerk zijn de volgende bedragen bijeengebracht:

De Herfstmarkt op 11 september 2018 heeft ca. 4.000,00 euro opgebracht voor het gezamenlijke ZWO project: het IBC Ziekehuis in Mattru, Sierra Leone. De overige opbrengsten in onze kerk waren: 544,35 euro op 4 februari, 144,35 euro op 22 april en 293,35 euro op 3 juni. Eind 2018 stond de teller op ruim 6400 euro. Een prachtig resultaat.

De financiële afwikkeling loopt via de Stichting Kushe Foundation, zij zorgen ervoor dat elke 3 maanden onze giften één op één naar het project in Sierra Leone worden overgemaakt.
terug