God is niet te vangen

God is niet te vangen

“God is niet te vangen”. En toch hebben we daar tijdens een gesprekskring in 2016 een poging toe gedaan. We deelden onze gedachten, ervaringen en vragen die opkwamen naar aanleiding van de onderwerpen in het boek. Zo konden ze ons verder helpen in onze omgang met veranderend geloof. Omdat dit proces doorgaat, hebben we de schrijver van het boek, ds. Jan Offringa, uitgenodigd om op 25 januari 2017 hierover met ons door te praten. Iedereen die belangstelling heeft en deze avond wil meeluisteren en -praten over veranderend geloof in onze tijd is van harte welkom!

Ook zal ds. Offringa zijn nieuwste boek “Liberaal Christendom” in het gesprek betrekken. In dit boek gaat het erover hoe we vandaag de dag van God kunnen spreken, met de Bijbel kunnen omgaan en vanuit christelijke inspiratie kunnen leven. 

De avond is woensdag 25 januari 2017 in De Spreng, Gereformeerde kerk van Renkum/Heelsum, Utrechtseweg 93 en begint om 20.00 uur. De toegangsprijs is € 5,00. Koffie/thee zijn inbegrepen.

Wij stellen het op prijs als u zich per e-mail of telefonisch opgeeft bij een van ons (klik op de naam voor het zenden van een e-mail):
  • Betty Jansen, 0317 - 31 48 50
  • Arrie van Veen
  • Kees van der Horst, 0317 - 31 38 50
terug