Gemeenteavond: waar een woord, is een weg

Gemeenteavond: waar een woord, is een weg
Op woensdag 6 april bent u/ben jij van harte welkom tijdens de jaarlijkse gemeenteavond in De Spreng. Voor de pauze bespreken we het jaarverslag en de financiële overzichten van 2015 en komt de begroting voor 2016 aan de orde.

Na de pauze staat Samen op Weg in Renkum en Heelsum op de agenda. In de afgelopen maanden hebben de hervormde en gereformeerde kerkenraden onder leiding van ds. Jan Waagmeester enkele keren met elkaar gesproken  over wat geloven eigenlijk voor ieder van ons betekent? En vooral ook naar elkaar geluisterd. Die gesprekken hebben ons goed gedaan. We praten graag met u/jou door over hoe nu verder? Op voorstel van Jan Waagmeester doen we dat aan de hand van de nota ‘Kerk 2025: waar een woord is, is een weg’. ‘Kerk 2025’ gaat over de toekomst van de kerk, en dus ook over ons 'kerk zijn' in Renkum-Heelsum! We beginnen om 20.00 uur. Graag tot 6 april!
terug