Overzicht ambtsdragers Overzicht ambtsdragers

Predikant

Vacature

In de vacante periode zal mw. ds. A. Melzer bijstand in het pastoraat verlenen. Het contact met haar loopt via de Coördinator Pastoraat (mw. D.C.A. Kosters-Rosbach).

Ambtsdragers kleine kerkenraad

 • mw. W. (Willemijntje) Klein-Engel, voorzitter
 • mw. J. (Jannet) Pausma-Snapper, scriba
 • dhr. H. (Harm) Wezel, lid (namens College van Diakenen (CvD)
 • dhr. H.F. (Feije) de Zwart, lid (namens College van Kerkrentmeesters (CvK)
 • mw. D.C.A. (Diny) Kosters-Rosbach, lid (namens Taakgroep Gemeentezorg)
 • mw. W. (Will) Heijkamp, lid (namens Taakgroep Eredienst)

Ambtsdragers grote kerkenraad

Namen en bereikbaarheidsgegevens

Ouderlingen
 • dhr. H.W. (Harry) Aardema (wijkwerk) 
  (e)
  Charles Cramweg 15 6871 HZ Renkum
  (t) 06 51 94 92 94
  aftredend in 2020
 • mw. M. (Marjoleine) Garcia Perez-van Reenen (CvK)
  (e)
  Korenbloemstraat 2 6871 WC Renkum
  (t) 06 57 88 89 41
  aftredend in 2021
 • mw. W. (Will) Heijkamp (taakgroep Eredienst)
  (e)
  Swaenepol 24 6871 TP Renkum
  (t) 0317 317 141
  aftredend in 2021
 • mw. W. (Willemijntje) Klein-Engel (voorzitter kerkenraad)
  (e)
  Zonnebloemstraat 4 6871 WC Renkum
  (t) 0317 317 837
  aftredend in 2020
 • mw. D.C.A. (Diny) Kosters-Rosbach (Coörd. Pastoraat/wijkwerk)
  (e) 
  Industrieweg 1 6871 KA Renkum
  (t) 0317 316 303
  aftredend in 2021
 • mw. J. (Jannet) Pausma-Snapper (scriba kerkenraad)
  (e) 
  Reijmerweg 32 6871 HD Renkum
  (t) 0317 318 80
  aftredend in 2019
 • mw. I. (Inge) Wezel-Nijland (wijkwerk)
  (e) 
  Magnolialaan 14 6866 GD Heelsum
  (t) 0317 350 087
  aftredend in 2021
 • dhr. H.F. (Feije) de Zwart (voorzitter CvK)
  (e) 
  Korenbloemstraat 6 6871 WE Renkum
  (t) 0317 318 409
  aftredend in 2020
Diakenen
 • dhr. A.J. (Arnold) Borger (secretaris CvD)
  (e) 
  Esdoorndreef 6 6871 HL Renkum
  (t) 316 151
  aftredend in 2020
 • mw. A. (Attie) Goedhart - Bronsema (binnenlands diakonaat)
  (e) 
  Dorpsstraat 33 6871 AB Renkum
  (t) 844 640
  aftredend in 2019
 • dhr. H. (Harry) Hulzebosch (penningmeester CvD)
  (e)
  Nw. Keijenbergseweg 41 6871 VM Renkum
  (t) 0317 313 224
  aftredend in 2022
 • mw. M. (Mirjam) van der Plas (ZWO)

  Hogenkampseweg 89 6871 JK Renkum
  (t) 0317 413 137
  aftredend in 2022
 • mw. C.G. (Tineke) Roozeboom-Kreyne (wijkwerk)
  (e)
  Groenendaalseweg 25 6871 CM Renkum
  (t) 0317 315 873
  aftredend in 2020
 • mw. E.L.R. (Erma) Ruitenbeek-de Graaf (wijkwerk)
  (e) 
  Doorwerthseheide 12 6866 NB Heelsum
  (t) 0317 313 913
  aftredend in 2022
 • dhr. H. (Harm) Wezel (voorzitter CvD)
  (e)
  Magnolialaan 14 6866 GD Heelsum
  (t) 0317 350 087
terug