Op weg naar een nieuw leven

Op weg naar een nieuw leven

Collecte zondag 1 juli
GZZ-instelling De Hoop

Mensen worden bij De Hoop gezien. We bieden hen hoop en werken samen aan herstel in een liefdevolle omgeving. Goede, deskundige zorg mét een hoopvol toekomstperspectief, dat is waar de medewerkers van De Hoop iedere dag voor gaan.

De Hoop is een christelijke ggz-instelling met een krachtige boodschap. Vanuit onze deskundigheid en met als bron ons geloof, bieden we hulp aan mensen, ongeacht hun achtergrond, wanneer zij te maken hebben met psychische problemen of verslavingsproblemen. We bieden onze hulp in Amersfoort, Dordrecht, Houten, Rotterdam, Veenendaal en Vlissingen (afdeling Sta op zorg). Uw gift is van harte welkom.
terug