Een dak boven het hoofd

Een dak boven het hoofd
Het Stoelenproject blijft de bezoekers prikkelen zelf een dak boven hun hoofd te zoeken. Voor toelating wordt gewerkt met bonnen. Hierdoor dienen bezoekers enige moeite te doen om toegelaten te worden. Vrijwilligers zorgen voor soep, koffie en brood. Er zijn ong. 50 vrijwilligers die 2 keer per maand een nachtdienst doen. Beroepskrachten regelen de toelating 's avonds en het vertrek 's morgens. Het succes van het project is gelegen in de vriendelijkheid van de vrijwilligers en het creëren van een goede sfeer voor de gasten. Het is een kleinschalig project met heldere regels en daardoor zijn er Een dak boven het hoofdweinig problemen bij de opvang. Het Stoelenproject krijgt subsidie van de gemeente Arnhem en is daarnaast afhankelijk van financiële ondersteuning van kerken, instellingen en particulieren. Zonder deze ondersteuning zou het Stoelenproject niet kunnen bestaan. Van harte aanbevolen.
terug