Maatregelen in verband met het Coronavirus

Maatregelen in verband met het Coronavirus
Alternatieven
Er zijn gelukkig alternatieven voorhanden, waarmee u – weliswaar thuis – toch een kerkdienst kunt volgen. Naast de online diensten uit onze eigen gemeenten verzorgt de Protestantse Kerk in Nederland verzorgt in samenwerking met de EO de komende zondagen meditaties op televisie ter vervanging van de kerkdiensten die niet doorgaan. Deze worden uitgezonden op NPO2 om 9.20 uur. Dit ter vervanging van de kerkdiensten die zondag niet door gaan. 

Activiteiten april
Of alle kerkdiensten en andere activiteiten na eind april wel kunnen doorgaan, is nog niet te zeggen. Volgt u de ontwikkelingen en adviezen volgen. In de Samenklank leest u daar meer over. 


Overige maatregelen
De maatregel heeft ook consequenties voor alle andere activiteiten binnen onze drie gemeenten. Ook daarover is besloten dat deze NIET doorgaan. Het gaat om de volgende activiteiten:
  • de repetities van de Gelegenheidscantorij
  • de snuffelmarkt van Steen voor Steen
  • de bijeenkomsten van Rock Solid en Pastorie
  • de oudercontactavond van 31 maart. 
De basiscatechese en de belijdeniscatechisatie zullen wel volgens planning plaatsvinden. 

Dit overzicht is mogelijk niet volledig. Heeft u twijfels over het al dan niet doorgaan van een activiteit waaraan u wilt deelnemen, neem dan contact op met de contactpersoon of met de scriba van uw gemeente. De contactgegevens van de scriba’s vindt u op de voorlaatste bladzijde in Samenklank.
terug