Voortzetting maatregelen in verband met het Coronavirus

Voortzetting maatregelen in verband met het Coronavirus
De wekelijkse kerkdiensten op YouTube worden zeer gewaardeerd en op advies van het College van Kerkrentmeesters gaan we hier ook in juli en augustus mee door. Dat betekent dat de kerkdienstbijeenkomsten nog worden uitgesteld. De motivatie: samen zingen wordt sterk afgeraden, elkaar na de dienst ontmoeten kan niet en de meeste gemeenteleden behoren tot de risicogroep. De kerkenraden zijn zich bewust dat velen dit graag anders hadden gezien, maar wil alleen besluiten om over te gaan tot een ‘fysieke’ dienst als dit ook verantwoord kan. Uiteraard passen we het beleid aan indien mogelijk. Daarbij kijken we ook naar ervaringen in andere gemeenten. 

Speciale diensten
Er zijn in de afgelopen tijd verscheidene kinderen geboren waarvoor een doopdienst is aangevraagd en er zijn aanvragen voor het doen van belijdenis. Dat is mooi en hoopgevend nieuws. De doopdiensten worden zo mogelijk als bijzondere dienst uitgezonden: korte doopplechtigheden waarbij de doopouders, familie, vrienden, de voorganger, ouderling en koster aanwezig zijn. Zo vindt hij dan toch plaats ‘binnen de gemeente’. Houd de website in de gaten voor de aankondiging van deze diensten. De belijdenisgroep heeft besloten te wachten tot het najaar, in de hoop dat er dan meer mogelijkheden zijn. 

Verlies elkaar niet uit het oog
De kerkenraden vragen uw begrip voor deze situatie. De voorzitters: “Laten we, in deze onrustige tijden, elkaar niet uit het oog verliezen en proberen om te zien naar hen die het moeilijk hebben door deze maatregelen en omstandigheden. Wij wensen u Gods zegen toe!”
terug